• +48 32 254 60 31
  • +48 32 254 01 64
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Project Team

Okres realizacji - 36 miesięcy
Budżet - 4 484 257 PLN
Partnerzy - 3
Zadania - 5


Project Promotor, Koordynator

IETUInstytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych (IETU)

Instytut badawczy nadzorowany przez ministra właściwego do spraw klimatu i środowiska. Badania i usługi oferowane przez IETU ukierunkowane są na wyzwania środowiskowe dotyczące terenów uprzemysłowionych i zurbanizowanych w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym, efektywnego gospodarowania zasobami oraz adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków.
Więcej informacji na stronie internetowej


Partnerzy Projektu

NIBIONorwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO)

Norweski Instytut Bioekonomii rozwija wiedzę na temat zrównoważonego zarządzania zasobami, innowacji i tworzenia wartości w biogospodarce, bazując na całościowym podejściu do wykorzystania i utrzymania zasobów, a także odpadów, zgodnie z założeniami gospodarki w obiegu zamkniętym.
Więcej informacji na stronie internetowej

 

 

logo CommLEDCommLED Solutions, sp. z.o.o. (CommLED)

Innowacyjne przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją, sprzedażą i doradztwem inwestycyjnym w zakresie najnowocześniejszych rozwiązań w dziedzinie technologii oświetlenia LED. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło CommLed na wdrożenie energooszczędnych, specjalistycznych, wydajnych i dopasowanych do oczekiwań klienta rozwiązań, z których korzystają już największe przedsiębiorstwa krajowe oraz koncerny międzynarodowe.
Więcej informacji na stronie internetowej

 

Komitet Sterujący

  • Ewa Małota, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych, IETU
  • Håkon Borch, Head of Department/Head of Research Division of Environment and Natural Resources Urban Greening and Vegetation Ecology, NIBIO
  • Tomasz Rusinowski, CEO, CommLED

Cel

Głównym celem projektu jest opracowanie samowystarczalnego, inteligentnego systemu modułowego dla zielonej infrastruktury miejskiej - MOD4GRIN. Moduł składa się z zielonego dachu, zielonej ściany oraz roślinności na poziomie gruntu, zaprojektowanych dla budynków w przestrzeni miejskiej. Moduł będzie wykorzystywał rodzime gatunki roślin odpornych na stres środowiskowy, wyposażony będzie w system obiegu wody oraz aparaturę monitorującą, skonfigurowaną w oparciu o Internet Rzeczy (IoT), a zasilanie modułu oparte będzie na wykorzystaniu energii słonecznej (panele fotowoltaiczne).

 

Cele szczegółowe

Szczegółowymi celami projektu są: (i) selekcja gatunków roślin z lokalnej flory, rosnących w warunkach siedliskowych pod względem nasłonecznienia, temperatury, wilgotności podłoża i powietrza podobnych do występujących na budynkach i w ich pobliżu, (ii) zbadanie odporności roślin na typowe miejskie stresory: suszę, wysoką temperaturę, niedobór składników pokarmowych, (iii) opracowanie podłoża glebowego, o parametrach zbliżonych do naturalnych gleb wapiennych (iv) opracowanie systemu do sterowania zielonym modułem i gromadzenia danych z jego obszaru na bazie Internetu Rzeczy (IoT), (v) wykorzystanie paneli fotowoltaicznych do zasilania elektroniki sterującej i pomiarowej. Moduł Mod4GrIn zostanie przetestowany w warunkach środowiska miejskiego.

 

Rezultaty

Zaprojektowany i zwalidowany moduł zielonej infrastruktury miejskiej.

 

Fundusze Norweskie

Fundusze norweskie i fundusze Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z Unia Europejską w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994-2014.
Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to:
#1. innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca,
#2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa,
#3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna,
#4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa,
#5. sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne. 

 

Film promocyjny - Mod4GrIn

Film Mod4GrIn PL

 

Norway grants4xNCRDg H

 

 

 

 

 

Projekt „Samowystarczający, inteligentny moduł dla zielonej infrastruktury miasta w adaptacji do zmian klimatu”, akronim Mod4GrIn, otrzymał finansowanie z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, którego operatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (numer umowy NOR/POLNOR/ Mod4GrIn/0013/2019-00)